Hayber gazvesi

peygamberimiz(s.a.v.) 628 senesinde Hayber Kalesinin fethiyle netîcelenen zaferi. Hayber, Peygamber efendimiz devrinde, Yahûdîlerin toplandığı bir merkezdi. Peygamber efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde, orada bulunan

Hayber Şehitleri

İbni İshak’dan anlattığına göre Hayberde şehit dusen eshab efendilerimiz şunlardır: A- Üm’eyye oğulları anlaşmalı olanlardan: 1- Rabî’a b. Eksem. 2-