Hazreti ebubekir (ra) mescidleri

hazreti ebubekir(ra)mescidleri Sevgili Peygamberimizin(sav) zaman zaman bayram namazı kıldırdığı, Hz. Ebubekir(ra)’in de halifeliği zamanında bayram namazı kıldırdığı mescittir,gamame mescidine 40

Cuheyne Mescidi

  Medine’ye hicret eden Cuheyne kabilesi mensupları bir mescid inşa etmek istedikleri zaman, ileri gelenlerinden Ebu Mer­yem’i Hz. Peygamber’e göndererek,

Anberiyye Mescidi

Anberiyye mescidi-Sultan Abdülhamit hân-ı Sânî Anberiye cami, Osmanl Sultanı II. Abdülhamit tarafından Medine Gar binasının tam karşısına yaptırılmıştır. Osmanlı mimarı

Fesih Mescidi

Fesih Mescidi Uhud dağına yapışık olan bu mescid adını fesih ayetinden alıyor mücadele süresinin 11 ayeti burada nazil olmuştur. (

Muarras Mescidi

Muarras Mescidi Vadi Akikin Zulhuleyfa olarak bilinen mevkiinde Efendimız SAV in konaklayarak namaz kıldığı iki farklı mescid bulunmaktadır. Bunlardan meşhur