ZÜLKASSA SERİYYESİ

  ZÜLKASSA SERİYYESİ Benî Sa‘lebe, Benî Muhârib ve Benî Enmâr üzerine gönderilen seriyyeler Zâtürrikā‘ Gazvesi’nden (5/626) sonra Gatafân’a mensup Benî

Gâbe-Zû Kared Gazâsı

(Hicret’in 6. senesi Rebiülâhir ayı) Ebû Zerr (r.a.), Medine-i Münevvere’ye üç saat mesafesi olan Ğâbe Mer’a­sında oğluyla birlikte Peygamber Efendimizin yirmi

Zû Emer Gazvesi

Rasûlullah (s.a.s.),  Zilhicce ayının geri kalan günlerini Medine’de geçirdi. Sonra Hz. Osman b. Affân’ı, Medîne’de yerine vekil bırakarak Ğatafanlılar ile

Izık Kuyusu

külsüm bin hidim (ra)ait olan bu kuyu gölgelik bahcesi diye bilinen hurma bahcesinin icinde yer alır, kuba mescidinin hemen batısındaki