Medine-i Münevvere

  Hicrete kadar Medine-i Münevverenin adı Yesrib idi. Eski devirlerde, Curhumlar ve Amâlikalılar’dan bir grup, Medine’ye gelip yerleşmişler; Evler inşa