Cundeb bin damra hazretlerinin makberi Şerifleri

4

cundeb bin damra hazretlerinin makberi serifleri

Cündeb b. Damrâ´nın Medine´ye Hicret Ederken Ten´im´de Vefat Edişi

Cündeb b. Damrâ, Mekke´de otururdu. Hastave çok yaşlı idi. Kendisinin dört oğlu vardı

Peygamberimiz Aleyhisselam Medine´ye hicret etmiş,[6] Mekke´de kalan Müslümanların da Medine´ye hicret etmelerini emir buyurmuştu.

Cündeb b. Damrâ ise hicrette gecikmişti.

Nisa sûresinin 97. âyeti nazil olunca


:

“Ey Allah´ım! Sen, mazeret sebep ve delillerini tebliğ ettin

Mekke´deki yerimde bulunduğum müddetçe, benim için ne bir mazeret sebebi var, ne de mazeret delili

Allah´ım! Beni müşriklerin yurdundan çıkarıp hicret yurduna, Muhacirlerle Ensar´ın yurduna kavuş tur da, Peygamber Aleyhisselamın yanında bulunayım ve ona yardım edeyim” diyerek yalvardı.

Oğullarına da:

“Beni buradan, Mekke´den çıkarın! Belki biraz rahatlık bulurum!” dedi.

Oğullan:

“Seni nereye götürelim? Hangi tarafa götürmemizi istersin?” diye sordular.

“Ten´im´e doğru!” dedi ve Medine´ye doğru eliyle işaret ederek:

“Beni hicret yurduna taşıyın! Ben Peygamber Aleyhisselamın yanında bulunayım” dedi.

Oğullan, onu Ten´im´e kadar götürdüler. Cündeb b. Damrâ, oraya ulaşınca:

“Allah´ım! Ben Sana hicret ediyorum!” dedikten sonra sağ elini sol elinin üzerine koydu ve:

“Allah´ım! Şu Senin, şu da Resûlünün elidir. Resûlün Sana nasıl bey´at etti ise, ben de Sana öyle bey´at ediyorum!” diyerek, orada vefat etti.

Allah ondan razı olsun!

Ashab, onun halini haber alınca:

“Medine´ye kavuşup vefat etmiş olsaydı, ecri tastamam olurdu!” dediler.

Bunun üzerine, inen âyette şöyle buyuru I m ustur:

“… Her kim, Allah´a ve Peygamber´e hicret niyetiyle evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, muhakkak ki, onun ecri Allah´a düşer.

Allah çokyariıgayıcı ve çok esirgeyicidir!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir