Hasan el-Müsenna bin İmam Hasan (ra) kabri şerifleri

foto2

HASAN BİN HASAN İmam Hasan’ın (ra) oğullarındandır. Hasan-ı Müsenna lakabıyla meşhurdur. Amcası İmam Hüseyin’in (ra) yanında Kerbela’ya gelmiş, Hüseynîlerle birlikte Yezidîlere karşı savaşmıştır.
Hasan, Kerbela kıyamı öncesi amcasından iki kızı Sakine veya Fatıma’dan birini istemiş, İmam Hüseyin de ikisinden birini seçmesi konusunda onu serbest bırakmıştı. Hasan, hayâ edip cevap veremeyince İmam ona şöyle buyurmuştu: Senin için Allah Resulünün kızı Fatıma anama (ra) daha çok benzeyen Fatıma’yı seçtim.
Bu evlilik, İmam Medine’den hareket etmeden önce veya Medine ile Kerbela yolu arasında gerçekleşmişti. İmam Hüseyin’in (ra) kızı Fatıma ise Kerbela’da taze gelin idi.
Âşura günü Hasan-ı Müsenna meydana koşmuş, savaşmış ve birçok yaralar almıştı. Düşman erlerinden on yedi kişiyi öldürdükten sonra yaralarının etkisiyle yere düşüp bayılmış, Muharrem ayının 11. gününe kadar baygın kalmıştı. Düşman erleri öldüğünü sanarak ona dokunmamışlardı.
Aşura ertesi, Ömer b. Sâd’ın emriyle şehitlerin başları bedenlerinden ayrıldığında Hasan-ı Müsenna’yı yarı canlı halde bulmuşlardı. Hasan’ın annesi Havle’nin yakın akrabalarından Esma b. Harice olaydan haberdar olunca öne çıkarak Ömer b. Sâd’dan onu affetmesini istemiş, o da bu isteği geri çevirmeyerek Hasan’ı öldürmekten vazgeçmişti.
Hasan, Esma’nın kontrolü altında esirlerle birlikte Kûfe’ye giderken yolda kendine gelmiş, kaygıyla amcası İmam Hüseyin’in nerede olduğunu sormuş, olaydan haberdar olunca da oldukça üzülmüş, göz yaşı dökmüştü.
Kûfe’de sağlığına kavuştuktan sonra yine esirlerle birlikte Medine’ye dönmüş, eşi Fatıma’yla birlikte yaşamış, sonuç olarak 5. Emevî hükümdarı Abdulmelik b. Mervan tarafından 35 yaşlarında zehirle şehit edilmişti.bugun kabri serifi yanbu ennahl denen sehirde ziyaret edilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir