Reci suyu vakıası

ehlell

 

Uhud Gazvesi’nden (3/625) sonra Beni Hüzeyl’in bir kolu olan Beni Lihyan kabilesinin reisi Halid b. Süfyan (veya Süfyan b. Halid) Medine’ye karşı bir saldırı hazırlığına girişerek komşu kabilelerden asker toplamaya başlamıştı. Durumdan haberdar olan Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam, Halid b, Süfyan’ı ortadan kaIdırması için Abdullah b. Üneys el-Cüheni’yi görevlendirdi. Abdullah’ın tek başına Urene vadisinde onu pusuya düşürerek öldürmesiyle bu tehlike ortadan kalktı.

 

Beni Lihyan’ın Müslümanlara karşı düşmanlığını daha da arttıran bu hadiseden bir ay sonra Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet, Medine’ye gelip Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam’dan kabilelerine İslamiyet’i öğretecek bir heyet göndermesini istedi. Resûl-i Ekrem aleyhisselatu vesselam’ın gönderdiği on kişilik heyet Mekke ile Usfan arasında Hüzeyl kabilesine ait Hede mıntıkasında Reci’ suyu yanında konakladı. Bunu haber alan Lihyanoğulları’ndan 100 kişilik silahlı bir birlik Müslümanları esir edip Bedir ve Uhud gazvelerinde yakınları ölen Kureyş müşriklerine satmak için harekete geçti. Heyette bulunan yedi kişi teslim olmayı kabul etmeyip müşriklerle savaşarak şehid oldular. Diğer üç kişiden biri olan Abdullah b. Tarık Mekke’ye götürülürken Merrüzzahran’da ipinden kurtulup müşriklerle çatışarak şehid oldu. Diğer iki sahabi ise Kureyş’e satıldı; Mekkeli müşrikler, Hubeyb b. Adi ile Zeyd b. Desinne’yi bir süre Mekke’de hapsettiler. Haram ayların çıkmasından sonra Harem sınırları dışındaki Ten’im mevkiine götürüp darağaçlarına bağladılar ve ellerine mızrak verilen çocukları saldırtarak şehit ettiler.

Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam bu olaydan iki yıl sonra Beni Lihyan’ı cezalandırmak için 200 kişilik bir birlikle Medine’den ayrıldı. Gideceği yeri gizlemesine rağmen yurtlarını terk eden Lihyanoğulları’nı yerlerinde bulamadı. Burada kaldığı iki gün süresince bazı kabilelere birlikler gönderdi ve Kureyş’i tehdit için Usfan’a kadar yaklaştıktan sonra Medine’ye döndü.

Bugün Vatya adıyla bilinen Reci’ Mekke-Medine eski yolundan 65 km. uzaklıkta ve Usfan’a gelmeden 15 km. sağ taraftaki vadiden 5 km. içeridedir. Burada küçük bir gölet mevcuttur ve çevresinde 40-50 cm. kazıldığında suya ulaşılmaktadır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir