Mescid-i Addâs

narınnn

Mescid-i Addâs

Addas Musul civarındaki Nineva şehri halkından bir Hıristiyan olup Mekke’nin ileri gelenlerinden Şeybe b. Rebia ve kardeşi Utbe’nin kölesiydi. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam, İslamiyet’e davet için gittiği Taif halkından eziyet görünce Şeybe ve Utbe’nin bağına sığınmıştı. Addas burada efendilerinin emriyle bir tabak üzüm sunduğu Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselam’le konuşma imkânı bulmuş ve onun peygamberliğini kabul ederek Müslüman olmuştu.

Mekke müşrikleri Bedir Gazvesi için hazırlık yaparken Addas’ın Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam’e karşı savaşmamaları konusunda efendilerine yalvardığı, bununla birlikte müşrikler safında bu gazveye katıldığı ve sağlam olarak geri döndüğü bilinmektedir. Addas’ın nerede ve ne zaman öldüğü hakkında bilgi yoktur.

Addas’ın Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam’e ikramda bulunduğu bu bahçeye sonraki dönemlerde bir mescid yapılmıştır. Mescid-i Addas eski adı Vec vadisi olan Taif’in Mesna bölgesinde modern mimarisiyle hala ayaktadır. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam ve Addas’ın hatırasını yaşatmak için yapılan bu mescidin çevresi ilk dönem tarih ve coğrafya kitaplarında vasf edilen özelliklerini günümüzde de sürdürmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir