Hazreti Fatıma(radiyallahuanha) validemizin kapıları

cennet

hazreti Fatıma (radiyallahuanha) validemizin kapılari
hücrei saadetin doğu tarafına bakan kapisida hazreti Fatima validemizin kapisi olarak bilinir,hucrei serife sadece bu kapidan girmek mümkündür,devlet büyükleri  ve (huddam) hücrei saadet hizmetkarlari sadece bu kapidan içeri alınırlar,kapının birde kilidi vardırki üstünde kasideyi bürdeden bir beyit yazılıdır, “Hüvel Habîbüllezi türca şefâatühû
Li külli hevlin minel ehvâli muktehımi”

“O Allah’ın Rasulü, Yüce Allah’ın öyle bir sevgilisidir ki, hücum ve ihata eden her bir korku için O’nun şefaatı umulur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir