Hayber Şehitleri

xxx
İbni İshak’dan anlattığına göre Hayberde şehit dusen eshab efendilerimiz şunlardır:

A- Üm’eyye oğulları anlaşmalı olanlardan:

1- Rabî’a b. Eksem.

2- Sakaf b. Amr.

3- Rifâ’a b. Mesrûh.

B- Esed b. Abdül-uzza oğullarından,

4- Abdullah b. Hübeyb.

C- Ensar’dan.

5- Fudayl b. Nu’nıân es-Selemî.

6- Mesûd b. Sa’d ez-Zürakî.

7- Ebû’d-Dayyah b. Sabit ki bu zat Amr b. Avf oğullarından biridir.

8- Haris b. Hatıb.

9- Urve b. Mürra.

10- Evs b. el-Kâid.

11-Enîf b, Habîb.

12- Sabit b. Esle.

13- Talha b. Yahya.

14- Umara b. Ukbe el-Ğıfârî.

14- Âmir b. El-Akvâ1.

15- Muhammed b. Seleme.

16- El-Esved er-Râî’. Bu sayılanlara Abdülmelik b. Hişam, 

17- Mesûd b. Rabî’a, ile Evs b. Katâde el-Ensariyi de ekler.

Bazı tarihçiler’de bunlara Mübeşşir b. Abdü’l-Münzir ile Haşimî olmayan Ebû Süfyan b. el-Haris’i de ekler. allah sefaatlerine bizleri mazhar kilsin amin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir