Peygamberimizin Doğduğu Ev

Adsızlpğğ

Peygamberimiz  s.a.v. 571 yılı Nisan ayının 20 sinde Pazartesi sabahı bu evde dünyaya teşrif ettiler. Bulun duğu yer Ebu Talip Şi’biCaddesi, Mevlid sokağıdır. Bugün Mekke Kütüpha nesi olarak kullanılmaktadır. Harem-i Şerife 300 m mesafededir. Önceden burada Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalibin evi vardı. Sonradan oğul ları arasında paylaştırdı. Bu evde Hz. Abdullaha düştü. Peygamberimize o şekilde intikal etti. Peygamberimiz, hicretleri esnasında bu evi amcasının oğlu, Hz. Alinin kardeşi Ukayle hediye etmişti.

Ukaylin evlatları da Haccac’ ın kardeşlerine satmışlardı. Bilahare Harun Reşidin annesi Huzeyran, bu evi satın alıp yeniledikten sonra mescid haline getirdi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında ev tamamen yeniden yapılmıştır. Buraya Peygamberimizin doğ duğu yer manasında “Mevlid-i Nebi” denmektedir. Evin bulunduğu bölgeye Şib-i Ebi Talip denir. Müşrikler bu bölgede boykot uygulayarak Müslüman lara giriş ve çıkış, alış-verişler yasakladılar. Ev Mina ve Aziziyeye giden tünelin girişine yakın yerdedir. Şimdi bu ev 1959 yılından beri Mekke Kütüp hanesi olarak hizmet vermektedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir