MÜLTEZEM

ehlel

Kâbe’nin kuzey doğu duvarında yerden 2 m yükseklikte Kâbe’nin kapısı vardır. Hacer-i Esved’in bulunduğu köşe ile Kâbe kapısı arasında kalan kısma mültezem denir. “Mültezem” kelimesi, bir şeyi üzerine gerekli kılmak, sarılmak, sarmaşmak anlamına gelen iltezeme fiilinden türemiş bir isimdir. Harem bölgesine dışarıdan gelenler, Mekke’den ayrılmadan yapması vacip olan sadr/vedâ tavafının yedi şavtını da tamamladıktan sonra, zemzem kuyusuna giderek zemzemden içerler, daha sonra imkân bulurlarsa Kâbe’nin kapısına gelir ve eşiğini öperler. Sonra da mültezeme gelerek vücudunu Kâbe’ye yapıştırır, sağ yanağını da koyar ve Kâbe’nin örtüsüne yapışıp ağlayarak dua ederler Peygamberimizin mültezeme gelerek göğsünü, yüzünü ve ellerini oraya yapıştırarak dua ettiği rivayet edilmiştir red olunmuyan dualar makamindandir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir