Bi’r-u Tefle

biru tefle

Bi’r-u Tefle:

Efendimiz( aleyhisselatu vesselam) Medine’den Mekke’ye veda Haccına gidiyorlardı. Mekke’ye 70 kilometre uzaklığındaki Usfan vadisinden geçiyorlardı. Allah Resulü (s.a.v.) Usfan Vadisi’nden geçerken: -“Ebu Bekir! Burası hangi vadidir?” diye sordu. O da: – “Usfan Vadisi’dir” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Hud ve Salih, Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) haccetmek maksadıyla …telbiye ede ede, kıldan peştamal ve alaca yünden gömlek giymiş bir halde, burunları lifli, kızıl genç develer üzerinde bu vadiden geçmişti.”

Peygamberimiz, Hudeybiye’ye giderken bu kuyunun olduğu yerde geceyi geçirmiştir. Bu kuyunun suyu çok acı olduğu için içilmezdi. Bunun üzerine Efendimiz ağzına biraz su alıp tekrar kuyuya boşalttıktan sonra, kuyunun suyu çok tatlı bir su haline gelmiştir. Bugün birçok hastalığa da şifa olduğu için çok meşhurdur. Burada “Erak” denilen Misvak ağacı da çoktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir