Osmanlı ya da Süleymanî Mihrabı

osmanlı mihrabı

Osmanlı ya da Süleymanî Mihrabı:

Minberi Şerifin hizasındaki üçüncü sütunun yanındaki mihrabdır. Kanunî Sultan Süleyman tarafından “Rasulul-lah’ın namaz kıldığı yerde durmaktan haya ederim.” düşün-cesi ile yaptırılan, minberin sağ tarafındaki mihrabtır. Kitabesi hemen on tarafinda hala durmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir