Beni Zureyk Mescidi

beni zureyk mescidi 1

Beni Zureyk Mescidi

Ibn-i Zubale’nin Ömer B. Hanzala’ (r.a.) dan rivayet ettigine göre ”Ben-i zureyk Mescidi” Medinede ilk Kuran okunan mesciddir. Rafi’ B. Malik (r.a.) Akabe biatı sırasında Hz. Peygamber (sav) ona son on yıl içinde nazil olan ayeti kerimeleri vermiş (okumuş), Hz. Rafi’ Medine’ye döndüğünde bu ayetleri kavmine bu yerde okumuştu. Daha sonraları Efendimiz buraya geldiğinde mescidin kıblesinin bu derece doğru olmasına saşırmıştı.Yine bir başka rivayete göre; Mervan B. Osman, Hz. Peygamberin Beni Zureyk Mescidinde abdest aldığını fakat namaz kılmadığı naklediliyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir