Mescid-i Nebevi’nin İnşaası

8

MESCİD-İ NEBEVİ’NİN İNŞASI

Peygamberimiz (s.a.v.) Kuba’dan Medine’ye doğru yola çıktığında ashabına: “Deveyi kendi haline bırakınız. Zira ona nereye gideceği söylenmiştir.” diyerek bindiği devenin ashab tarafından yönlendirilmemesini istemiştir. Bu yüzden insanlar devenin etrafında onun duracağı yere kadar yürümüşlerdi. Nihayet deve Es’ad b. Zürare yurdunda, isimleri Amr oğlu Sehl ve Süheyl olan iki yetime ait bir hurma kurutma harmanında durarak çöktü. (Başka bir görüşe göre ise, burası Ebû Eyyub el-Ensari’ye aittir.)

Peygamber Efendimiz(S.A.V), deve buraya çökünce “Yerimiz inşaallah burasıdır.” dedi. Sonra bu iki genci çağırarak onlara bu hurma harmanını mescid yapılması için kendisine satmalarını teklif etti. Bu iki genç ise “Hayır, burayı sana hibe ediyoruz Ey Allah’ın Elçisi” dediler. Peygamberimiz (S.A.V) bunu kabul etmedi ve onlardan burayı on dinar altına karşılığında satın aldı. Bu parayı Hz. Ebu Bekir (R.A) ödedi.

Daha sonra bu sahadaki müşrik mezarları başka yere nakledilerek arazi düz hale getirildi. Üzerindeki hurma ağaçları kesildi ve bu ağaçlar mescidin kıble tarafına dizildi. Sonrasında mescidin yapımı için kerpicler hazırlanmaya başladı. Bu sırada Talk geldi ve Peygamberimiz’i (s.a.v.) ve ashabını kerpic hazırlarken gördü. O, bu olayı şöyle anlatır: “Kerpic yapımını Peygamberimiz (S.A.V) sanki pek beğenmemişti. Bunun üzerine ben küreği alıp kerpic yapılan killi toprağı karıştırmaya başladım. Benim bu işe başlamam ve çalışma tarzım Peygamberimiz (S.A.V)’in hoşuna gitti.” ve “Balçığı Hanefi’ye bırakın. Balçık harcını içinizde en iyi yoğuran.” buyurdu.

Hz. Peygamber’in(S.A.V) ashabı Mescidin temelini üç zirâ yani bir buçuk metre kadar kazdılar. Temeli taş ile kurdular ve duvarları killi topraktan yapılan kerpiclerle ördüler.

Osman b. Maz’un (İbn Affan olduğu da söylenir) temizliğe çok dikkat eden biri olarak bilinirdi. Bu inşaat esnasında elbisesiyle kerpic taşır ve onu yerine koyduğunda ellerini temizler, ayrıca elbisesini kontrol eder ve eğer bir şey bulaşmışsa onu ovalardı. Onun bu durumunu gören Ali b. Ebu Talip şöyle bir beyit söyledi:

“Denk değildir! Mescitleri, yata kalka sebatla çalışarak inşa eden ve üzerine toprak sürüldüğünde bir köşeye çekilen.”

Bu sözleri Ammar b. Yasir işitti ve kimin kastedildiğini bilmeksizin bu beyiti tekrarlamaya başladı. Osman b. Maz’un, yanından geçen Yasir’in bu sözleri tekrarladığını görünce kendisi aleyhinde söylediğini zanneti ve ona: “Ey Sümeyye’nin oğlu kimin aleyhinde konuşup kötülüyorsun? Ya bu sözlerinden vazgeçersin ya da -elindeki demiri kasdederek- bunu kafana vururum!” diye çıkıştı. Bu sözü Allah Resulü (S.A.V) de duydu ve sinirlendi. Bunun üzerine Ashab, Ammar’a Hz. Peygamber’in ona kızdığını ve bu olay üzerine kendileriyle ilgili vahiy gelmesinden korktuklarını söylediler. Ammar ise “Onu kızdırdığım gibi razı etmesini de bilirim ” diyerek Allah Resulü’nün (S.A.V) yanına geldi ve: “Ey Allah’ın Resulü, Ashabınla bu aramızdaki olay nedir?” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz (S.A.V): “Aranızda ne oldu ki?” diye sordu. Ammar: “Kendileri kerpici teker teker taşıyorlar bana ise ikişer üçer yüklüyorlar ve böylelikle beni öldürmek istiyorlar” diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz (S.A.V) Ammar’ın elinden tutarak Mescid’in etrafında dolaştırdı. Bu arada bir taraftan onun şakaklarındaki toprağı eliyle temizlemeye başladı ve “Ey Sümeyye’nin oğlu, seni benim ashabım değil, isyancı bir gurup öldürecek!” dedi.

Mescidin inşası esnasında Allah Resulü (S.A.V) Ashabına yardımcı oldu ve bir ara üzerindeki gömleğini çıkararak yere koydu. Ensar ve Muhacirden bunu görenler de gömleklerini çıkarıp yere koydular ve şu beyiti söylemeye başladılar:

“Eğer Peygamber (S.A.V) çalışır biz oturursak, O zaman bu yoldan çıkaran bir iş yasak!”

Peygamberimiz (S.A.V) Mescidin yapımında bizzat çalışmış ve inşaata rehberlik etmiştir. Çalışırken şöyle beyitler söylemiştir: “Allahım! Gerçek karşılık ahirette alınacak olandır, Ensara ve Muhacirlere merhamet et! Gerçek hayat da ahiret hayatıdır, Ensarı ve Muhacirleri bağışla!”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir