ehlel Kâbe’nin kuzey doğu duvarında yerden 2 m yükseklikte Kâbe’nin kapısı vardır. Hacer-i Esved’in bulunduğu köşe ile Kâbe kapısı arasında kalan kısma mültezem denir..

Mescidi Arîş: Bedir gazvesi’nin yapıldığı yerde, Resûlullâh’ın savaşı idare etmek için kurduğu çadırın bulunduğu tepede yapılmıştır.

Resûlüllah Efendimizin (S.A.V) kabr-i saâdetlerini ziyaret etmek, ziyaret eden için bir şeref ve saadettir orada muhib kalbini nebevî nurlarla doldurur,

Esâye Mescidi ve Kuyusu

Esâye Mescidi ve Kuyusu (Yaratilmislarin en hayirlisi) Efendimiz SAV’in veda hacci yolculugu sirasindaki konaklama yerlerinden biridir. “Esaye Mescidi” , “Esaye Kuyusu” veya bir diger adiyla “Akabet el-Esâye”olarak bilinir. Efendimiz ve hac kafilesi bu noktada dinlenerek sabah namazini eda etmisler. Iki farkli yolun (Vadinin) kesistigi bir noktada bulunmaktadir. Hadis kaynaklarinda Efendimiz SAV Veda hacci donusu bu

Read More…

Hubeyb bin Adiyy (r.a.) sehid edildiği mekan

Hubeyb bin Adiyy (r.a.) sehid edildiği mekan Tevhid inancının inatçı düşmanları, gözlerini kamaştıran İslam nurunu gölgele­meye güçlere yetmeyince, çeşitli hilelere başvurmaktan geri durmadılar. Bil­hassa Bedir gibi Uhud’da da elebaşlarını kaybedince iyice azdılar ve intikam hıncıyla tutuştular. Lihyanoğullarıyla anlaşan Adal ve Kare kabilesinden bir grup, Müslüman olduklarını söyleyerek Peygamberimize müracaatta bulundular: “Yâ Re­sû­lal­lah, İslamiyet kabilemiz arasında

Read More…

Cundeb bin damra hazretlerinin makberi Şerifleri

cundeb bin damra hazretlerinin makberi serifleri Cündeb b. Damrâ´nın Medine´ye Hicret Ederken Ten´im´de Vefat Edişi Cündeb b. Damrâ, Mekke´de otururdu. Hastave çok yaşlı idi. Kendisinin dört oğlu vardı Peygamberimiz Aleyhisselam Medine´ye hicret etmiş,[6] Mekke´de kalan Müslümanların da Medine´ye hicret etmelerini emir buyurmuştu. Cündeb b. Damrâ ise hicrette gecikmişti. Nisa sûresinin 97. âyeti nazil olunca :

Read More…

imam Kasım bin Muhammed hazretlerinin kabri serifleri

imam Kasım bin Muhammed hazretlerinin kabri serifleri Kasım bin Muhammed hazretleri, tabiinin büyüklerinden ve Medine’de yetişen ve kendilerine “fukaha-i seb’a” adı verilen yedi büyük âlimden biridir. Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velilerin üçüncüsüdür. Babası Muhammed, Hazret-i Ebu Bekir’in oğludur. İmam-ı Zeynelabidin ile de teyze çocuklarıdır. Babası şehit edilip küçük yaşta yetim kalınca, halası Hazret-i

Read More…

ZÜLMECÂZ PANAYIRI

ZÜLMECÂZ (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, III, 3-7). Ekonomik öneminin yanı sıra edebî ve kültürel yönden de ehemmiyet arzeden Zülmecâz, özellikle şairleriyle ünlü Hüzeyl kabilesinin topraklarında kurulduğundan İslâm öncesi Arap şiirlerinde buradan söz edilmektedir. Zülmecâz panayırı gerek Mekke yakınlarında kurulması, gerekse kurulduğu bölgenin sakinleriyle Hüzeyl kabilesi arasındaki yakın akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin getirdiği emniyet dolayısıyla Mekke tâcirleri için

Read More…

Akabe mescidi

  Akabe mescidi Mina’da bulunan Cemre-i Kübra (büyük şeytan)dan Mekke-i Mükerreme istikametine doğru az ilerde sağ tarafta bir mescit bulunmaktadır. Bu mescide Akabe Mescidi veya Biat Mescidi denmektedir. Bu mescidin bulunduğu yerde tarihin akışını değiştiren biat olayı yaşanmıştır. Bu büyük olayın anısına yapılan bu mescid, tarih boyunca birçok defa yenilenmiştir. Bizim için önemli olan, bu

Read More…

Gadiri hum

  gadiri hum cuhfeye 4 km uzaklikta bulunan bir mevkidir ,Zilhicce’nin on dördü, çarşamba günü. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz ve ashab-ı kiram, Vedâ Tavafından sonra, Mekke-i Mükerremeden Medine-i Münevvereye doğru yola çıktılar. Gadir-i Hum Vadisinde konakladılar. Efendimiz orada öğle namazını kıldırdı. Namaz bitince ashabına, “Ey insanlar! Biliniz ki, ben de bir insanım! Çok sürmez yüce Rabbimin

Read More…

Talup Kuyusu

  Talup kuyusu Peygamber Efendimiz SAV in Hicret Yolculugu esnasinda ugradigi, daha sonra da defalarca yanindan gectigi Talub Kuyusu ; Medine – Mekke arasindaki eski ticaret ve ulasim guzergahi olan “Tarikul Kavafil” yolu uzerinde bulunmaktadir .