ZÜLMECÂZ PANAYIRI

ZÜLMECÂZ (Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, III, 3-7). Ekonomik öneminin yanı sıra edebî ve kültürel yönden de ehemmiyet arzeden Zülmecâz, özellikle şairleriyle ünlü

Akabe mescidi

  Akabe mescidi Mina’da bulunan Cemre-i Kübra (büyük şeytan)dan Mekke-i Mükerreme istikametine doğru az ilerde sağ tarafta bir mescit bulunmaktadır.

Gadiri hum

  gadiri hum cuhfeye 4 km uzaklikta bulunan bir mevkidir ,Zilhicce’nin on dördü, çarşamba günü. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz ve ashab-ı

Talup Kuyusu

  Talup kuyusu Peygamber Efendimiz SAV in Hicret Yolculugu esnasinda ugradigi, daha sonra da defalarca yanindan gectigi Talub Kuyusu ;